събота, 24 юни 2017 г.

Еньовден е тракийски орфически празник с корени преди 7-8000 години.

 Еньовден е тракийски орфически празник,свързан с почитането на бога Слънце и Богинята майка. Това са две от божествата на траките,които са били изключително почитани. Периодът на лятното слънцестоене е много силно свързан с обредите, които са посветени на слънцето, земята и билките, водата и огъня.
 Християните приемат, че Коледа и Еньовден са  част от християнската религия и традиция. Това не е съвсем истина,защото и двата празника  въобще не са първично християнски,а и двата празника са взаимствани и имат своите корени в тракийските култове,дионисиевите мистерии, в Сатурналиите, в системата за поклонение на Майката-богиня и на Слънцето-бог.
 Тракийската традиция е възникнала още във времето на Неолита и поддържането й след 7-8 хилядолетия е ярко доказателство за местният ни произход.
 Както и Коледа Еньовден е тракийски празник в българския народен календар, който се чества на 24 юни всяка година и  от християнската църква. На същата дата източноправославната християнска църква чества Рождение на св. Йоан Кръстител,откъдето идва и съвременното име на народния празник – Еньо, Яне,  Йоан,Иван  и   обредите и традициите са силно езически.
 Празникът съвпада с лятното слънцестоене и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Етимологично имената са свързани със старобългарското тълкуване на Еньовден, като Еднажден, или езически – „Летен Игнажден“. Задължителен е обичаят за масово къпане.
 За Орфей,смятан за най-великия певец и поет на древността,Петър Димков пише, че освен родоначалник на тракийската музика и поезия, Орфей дава начало и на медицината в района, като сочи прочутия Ескулап (Асклепий) за негов ученик.Преки наследници на лечителското умение на траките и колобрите-български жреци, се явяват богомилите, които са били и изкусни знахари и лечители.
 Страбон описва българите,като най-благородния тракийски народ – мизите. Не само Балканите, но и Мала Азия  са живели тракийските племена мизи, фриги, витини, мариандини, меони, мейони, бебрики, бюснеи, халиби, сарапари. Херодот, Омир и Страбон наричат северните траки най-праведните от всички хора. Страбон пише - “Посидоний предава за мизите, че заради своята набожност те се въздържат от ядене на живи същества, дори и тези от собстствените им стада. За храна използват мед, мляко и сирене, живеейки мирен живот и това е причината да им бъде дадено името богобоязливи.
 Празниците и обичаите  се предават  от поколение на поколение и са неотделима част от самоличността на българския народ. За радост,все повече учени определят кукерството, нестинарството, ритуалът Герман, русалийските празници, празнуването на Еньовден за празници с тракийски ,орфически произход.
 Има още какво да се желае,защото дори жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек-"тракийския поман",погрешно се приема за турския "курбан",който исляма е приел около 6000 години по късно.

 От тракийската религия знаем, че дедите ни са почитали различни богове. Балей, Багос, Сабазий,които са олицетворение на светлината и доброто.  Траките имат бог на светлината и бог на тъмнината,което очевидно се приема и е основа на учението,догмата на богомилството.
  Преклонението пред Орфей в тракийската религия се прелива в християнството и Христос.Траките са вярвали, че душата е безсмъртна, вярвали са в новият живот, който е проповядван и от Божия син. Сабазий,спасителят е фригийско-тракийски цар,(фригийците са тракийци в Мала Азия),бог на растителността, земеделието и лечението, древно божество на живата природа, на човека и неговото здраве, на продължението на рода, благодетел и дарител на безсмъртие.
Сабазий според древни автори е ипостас на тракийския Дионис. Култът към Сабазий/Дионис е бил широко разпространен във Фригия и в Тракия. Корените му трябва да се търсят преди 4-5000 години и около  II хил. пр. н. е.
Оргастичният му култ е взаимстван от траките през V в.пр. н.е. и е първоначално почитан под името Загрей от гърците, по-късно и в Древния Рим и се слял с култа на орфическо-тракийския Дионис, и  Бакх, Бакхус. Дионис е бил велик завоевател,учител и спасител.Луций Ариан разказва, че преди идването на Дионис в Индия, местното население било номади непознаващи градове. Обличали се с кожи, ядели кора от дървета и сурово месо. Тракийския бог  им дал огъня, научил ги да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също  закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. Според Ариан, Дионис е основателят на древната индийска цивилизация. В древният индийски пантеон, Земела, богинята на земята е наречена от индийците Мата Пртиви-Майка Земя. Мата е българската дума матъ- майка, а пртиви отговаря на нашата дума пръст, земя.
 В пантеона на ирано-арийците Пртиви носи името Зам (земя).
В самите пурани,древни индийски предания, намираме потвърждение за това. Там са споменати богоподобните бригус - бойци колесничари,а ние знаем кои са първия народ с бойни колесници.

Ако днешните българи не бяха потомци на мизи, гети, пеони и т.н. то просто би било невъзможно у нас да бъдат съхранени толкова много древни тракийски обичаи:“След запалването на олтарния огън, следва пречистване на всички присъстващи с вода и поднасяне на даровете,хляб, плодове, цветя, благовония, и възливане на течности – вино, мляко, вода, мед. Пеят се орфически химни".
 Херодот нарича гетите най-храбрия, но същевременно най-миролюбивия народ – История-IV.93. Цитирайки Посидоний Страбон споделя за мизите, че са богобоязливи хора, които се въздържат от ядене на месо...
 Величието на Орфей и същността на орфизма се състоят в популяризиране на мистериите на Дионис и Богинята-Майка и преодоляване на различията между различните религии и  създаване на универсална, приемлива за всички народи философско-религиозна система.Основа е даването на надежда на всички, че безсмъртната искра на духа може да бъде разпалена, титаничното начало може да бъде преодоляно и дионисиевото единство у всеки човек може да бъде възстановено.
 За това са необходими просвещение, строг аскетизъм, забрана да се убиват животни и да се яде месото им- как напомня за по-късното богомилство.
 Това е и реалното начало и първообраз на по младите религии- юдаизъм,християнство и ислям.
Проповядването на аскетизъм и вегетарианство в онези древни времена е било равно на духовна революция.
Делото на Орфей е подето от траките-жреци от племето на бесите, които обслужват светилищата в целия регион – Елевсин, Делфи, на о. Самотраки, о. Лемнос и на много други места.

 Сократ разказва за един тракийски лекар, един от учениците на Залмоксис::Ако очите не могат да бъдат излекувани независимо от главата, нито пък главата отделно от тялото, то и тялото на свой ред не може да бъде излекувано освен заедно с душата. Ако гръцките лекари са безсилни да лекуват повечето болести, това се дължи на обстоятелството, че те не знаят за цялото, което трябва да лекуват; те не знаят именно, че щом тялото е болно, частта от него не може да оздравее.”...Този тракийски лекар твърдеше, че от душата водят началото си и злините, и добрините както за тялото, така и за цялата човешка личност; по неговите думи по същия начин от главата произтичат злините и добрините за очите, поради което трябва да се лекува най-много първоизточникът на болестта, за да се осигури добро здраве на главата и на цялото тяло. И тъй, драги мой, той твърдеше, че лек за душата са известни заклинания, а тяхната същност са хубавите разговори, които пораждат в душата мъдрост. Щом като веднъж душата притежава мъдростта и я запази постоянно, тогава е лесно да се осигури здраве на главата и на цялото тяло...”

 За народната медицина е характерно, че емпиричните сведения за лечебните растения и за други лечебни средства, целящи, от една страна поддържане на добро здраве, а от друга, предотвратване и лечение на заболяванията, се предават на поколенията устно. Само малка част от тези сведения са закрепени в писмени източници под формата на малко достигнали до нас ръкописни лекарственици и домакински ръкописи.
 Народната медицина и билколечението в България се оценяват като едно от най-големите богатства на нашия народ. Днес в целия свят се разтварят широко вратите за фитотерапията, или билколечението, а у нас не се създават достатъчно възможности за приложението и разумното използване.Дори за хомеопатията има достоверни сведения,че французите са я присвоили от богомилите.
Продължава презрително или поне пренебрежително отношение към възможностите, които предлагат на терапевтичната наука древните знания за лечебните растения.

Корените на българската народна медицина трябва да се търсят във  времената на древните траки и скити.
 На територията на България при разкопки на надгробни могили  на траките са намерени хирургически инструменти, по които може да се съди за равнището на тогавашната хирургия и медицина. От времето на траките у нас са намерени останки от светилища, свързани с лечебното изкуство.

                                                                      ***

В средновековна България, датира първата преведена медицинска книжнина, която е била разпространявана заедно с църковно-богослужебните книги и с тези по природознание, история и философия. Били създадени първите школи, в които се преподавало не само филология, но и естествознание. Такива били школите в Преслав и край Охрид, а по-късно в манастира "Свети Козма и Дамян" в околностите на Битоля, както и в Бачковския и Рилския манастир.

Книжовен източник   в който се говори за приложението на българската народна медицина, е въпросникът на цар Борис Първи, изпрратен до папа Николай Първи в 869 г.
 След него Йоан Екзарх (9-10 век) в книгите си "Небеса" и "Шестоднев" е оставил  за размисъл и изучаване на човешкото тяло и за лечение на болестите му.
Климент Охридски - създателят на първата висша школа в България, познавал средновековната медицина и сам се занимавал с лечение.
 През втората половина на девети век в Климентовия манастир в Охрид към школата била създадена и лечебница. От написаното от Климент Охридски "Слово за светите лечители козма и Дамян" може да се съди за прилаганата дотогава медицина.

В  десети век голяма известност като лечител получил Иван Рилски,к ойто лекувал най-различни недъзи. Негов съвременник е Гавраил, който ползвал древни знания в билколечението.
  С голяма популярност се славел Йоахим Осоговски, който живял в Сарандопорския манастир край Крива паланка. През 11-12 век в югозападните български земи е живял и лекарят Евстатий, който оставил недовършен ръкопис с описание на различни болести и лекарства.

От 1073 г. датира руската книга "Изборник Светослава", която е превод от българския "Сборник на цар Симеон". В него е развит и раздел за лечение с билки.

За развитие на лечителството и Тракийската медицина допринесли много богомилите,развили и теорията на хомеопатията. Самият поп Богомил е бил лечител. Богомилското съчинение "Зелейник", написано през десети или единадесети век , е особено ценно и съдържа съвети за лечение с билки, мед и други при различни заболявания. Измежду богомилите най-значим като личност бил Василий Врач с произход от селата около Охрид. Той получил подготовката си в школата и лечебницата на Климент Охридски, където имал възможност да се учи и практикува и където усвоил и лечебните методи на арабската медицина. Василий е оставил широка диря след себе си не само като лечител, но и като идеолог и проповедник срещу потисничеството на феодалната власт и срещу безправието на народа,заради което е бил изгорен жив.

Първият български лекар, прочул се на запад, е доктор Никола Савов Пикало (1792 - 1865 г).
 От тъмните и без просветни години на робството са известни 19 ръкописа на народни лекарственици. Съставът на повечето от рецептите е от лечебни растения.
Известен народен лечител през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век е йеромонах Неофит Калчев от село Орешак. В своята автобиография той пише, че най-напред се е учил от майка си и баба си, които били народни лечителки. По-късно негов учител бил отец Матей Петров от село Ново село, който бил 8 години в Света гора, а когато се завърнал в България, ходил от град на град и от село на село да пробужда народа за борба против турската тирания.
През втората половина на 19-ти век йеромонах Неофит се ползвал с голяма популярност, а след Освобождението издал книгата "Народен домашен лекар", която претърпяла пет издания. През същото време живял и работил и народният лечител Марко Павлов от село Чекале. Негови съвременници твърдят, че той имал значителни успехи като лечител и че познавал добре билколечението.

От времето след Освобождението изтъкнат представител на българската народна медицина е Иван Раев от село Шипка, Казанлъшко. Бащата на Иван Раев също се занимавал с билкарство.  Докато пътувал из страната, той обогатил знанията си и усвоил голяма част от народната мъдрост, свързана с билколечението в България. Известен в своя край като народен лечител, той създал оригиналното лечение на сънната болест с винен извлек от лудо биле, което е известно в цял свят под името "българско лечение".

Може би най-известният народен лечител е Петър Димков, роден в София на 20.03.1866 г. Той наследил от майка си интереса и любовта към народната медицина и природолечението. Голяма негова заслуга е, че в продължение на почти 80 години събира, обогатява, попълва, записва и систематизира огромния народен опит в областта на природолечението.  През 1932 г. е издал книгата  "Наръчник по природно лекуване и живеене" в 3 тома, която претърпяла 4 издания (1932, 1933, 1935, 1939 г.)
През 1977 г. е отпечатал тритомен труд "Българска народна медицина, природолечение и природосъобразен живот" под редакцията на професор Ст. Тодоров. През 1980 г. Международната организация за психотронни проучвания с център Люксембург удостои Петър Димков с диплом за дейността и трудовете му, които представляват ценен принос в областта на природолечението, а през 1981 г. Държавният съвет на НРБ го награди с орден "Кирил и Методий" за изключителния му принос за събиране и съхранение на опита на народната медицина. 

Забранената история на траките.

Боспорското царството и Понтика на тракийския Цар Митридат VI Евпатор Дионис,Атила и Ирник от рода Дуло и Велика България.

Ново доказателство,че първите арийци са родени по нашите български земи на брега на Черно море.

Сабазий/ Дионис и Орфей са първоизточник за много религии.


сряда, 21 юни 2017 г.

Забранената история на траките.

 Историята на траките е забранена,защото римляните,гърците и германците са я откраднали от траките-историята,
културата,религията,науката и всичко каквото са успели.
 Тракийците Дионис и Орфей дълги години бяха,а и сега са присвоени от африканските преселници гърците.
От римляните Рим е присвоен (Бакхус, Либер),като Дионисови мистерии, посветени на Дионис, в Гърция се наричат дионисии, в Рим – вакханалии.
 Историци-германофили издигнащи в култ „арийския велик произход” на своя народ,фалшифицират и отстояват до днес, тезата, че траките-готи били някакви неоформени още прагермански племена, което е в пълно противоречие с писмените извори на всички древни автори, които категорично заявяват, че готите са гетите са траки.
 Но въпреки "героичните" усилия" да заличат всички артефакти,бавно,но неизбежно истината излиза наяве. Траките са били съседи на арменци, бактрийци и индийци. Това се крие от широката публика.
  Псевдоучени правят всичко възможно да бъде скрита връзката между европейските и азиатските траки, макар Страбон на няколко пъти да споменава, че става дума за хора от един и същ произход,а артефактите и генните изследвания са категорични.
Според Страбон траките били наричани още халдеи* .Земите им се простирали от южните брегове на Черно Море, та чак до Северен Ирак (Ван Долен, стр. 685).
Дори за съвременните "европейци" обаче е немислимо да признаят, че сме траки. Трябва да признаят,и че са заели са наша земя, унищожили са и са асимилирали наши роднини.
Като ни изкарат азиатски пришълци имат оправдание за омразата и многобройните войни срещу България. Трябвало е на всяка цена българите да бъдат откъснати от тракийските им корени.


Хрониките на латинския историк Авила, и  „Произход и Деянията на гетите”  от тракиецът Йорданес, разказват за историческия период на  борби на тракийските народи под ръководството на гетските тракийски династии на Арихите, които повеждат всичките тракийски племена,изтласкани и изселени методично от Рим на север от река Дунав, и ги обединяват в  държавния Съюз на Бесите и гетите, и в  държавния Съюз на Истро-гетите, в които влизали и множество други племена, живеещи по горното и долно течение на р. Дунав,Истрос.

Разкрива се дълбоко пазената тайна, че т.нар. гетско ,готско „нашествие” на Балканите и в цяла Европа, не е нашествие на новопоявили се „варвари” в границите на Източната и Западна Римска империя,а е част от  неспиралата война на народа на траките-българи, при които се обединяват за всеобща борба против Западната и Източната Империя,че това са същите онези траки – беси и гети, които са били изтласкани от римските легиони на север от река Дунав и на североизток чак до р. Днепър и Кримския полуостров и земите на Беспорското царство,на Митридат и Велика България.


Боспорското царство e антично царство, намиращо се северните брегове на Черно море,на Кримския полуостров,на бреговете на Азовско море.Столица е град Пантикапей. Първите  династии са на Археанактидите, последвани от 438 пр.н.е. от династията на Спартокидите.
Митридат VI Евпатор е от най-известните арийци-тракийски цар на Понт и един от най-силните и опасни противници на късната Римска република.

И тези държавни Съюзи водят непрекъснати войни с Рим за освобождението на родните земи и  тракийското население – беси, гети, одриси, трибали, останали поробени  в родните земи в рамките на вражеската Империя до времената на пълния разгром на Рим,до Атила и Аспарух.


В този изключителен исторически период беси-гетите и истро-гетите траки успяват да освободят огромни територии от своите поробени от Рим земи и да се поселят обратно в тях по „правото на род” -„суб гени” и по „правото на родна земя” -„суб соли”, което дори Империята е принудена да признае под натиска на тяхната храброст и военни успехи. В този период гетският тракийски народ повел останалите свои сънародници – беси, трибали, одриси, котригури -„другите тракийски царе” и оногондури „свещениците-царе”, както и някои германо езични племенни групи по поречието на Истрос/Дунав), успял да превземе на два пъти Рим и да основе велики гетски царства на Балканите и по Адриатика, в Панония -Австрия, Унгария и Словения, в Италия, Франция и Испания, и се разпрострял и поселил в обширни области чак до Британия.

Това  са твърдо установени исторически факти. Причината тези факти да трябва да бъдат скрити за широката публика  е твърде политизирана.

 Историци-германофили, целящи да издигнат в култ „арийския велик произход” на своите собствени народи,фалшифицират и отстояват до днес, тезата, че готите били някакви неоформени още прагермански племена, което е в пълно противоречие с писмените извори на всички древни автори, които категорично заявяват, че готите са гетите и са траки. Ненапразно предизвикаха моето възмущение-Община Свищов, Исторически музей Свищов и Съвет по туризъм – Свищов,организирали ХIII -то издание на фестивала на античното наследство "ОРЕЛ НА ДУНАВА".
  Възмути ме  следното изречение в програмата на фестивала:
"В програмата са заложени както утвърдени събития като голямата битка на римляни и варвари, антични танци, демонстрации по виртуозна конна езда, парад по улиците на Свищов, така и новости".
 Навява тъжни мисли за нещо антибългарско,антитракийско,за чуждопоклонничество,за сбъркан "фестивал".Как ще наричаш собствения си народ с доказано една от първите култури в света и Европа варвари?
 Невероятно е организаторите да не се усещат,невероятно е да не знаят за последните генетични изследвания и резултатите от ДНК изследването на Българите от 8-10 век, взети от Ножарево и Мостич,изследването  на БАН и екипа на Академик Ангел Гълъбов и Италианският национален генетичен институт,категорично потвърждават тезата,че съвременните българи сме наи-старите европейци, идентични с  пеласгите с траките, които са определяни като представители на  хаплогрупа  I .
45% генетичния състав на съвременния българин е от прото балканска хаплогрупа I.
 Хаплогрупа  I  е най-старата европейска хаплогрупа и се развива на балканите преди приблизително 25 000 години.

 И при това положение да промотират великата битка на нашествениците и поробителите от Рим с "варварите траки" е меко казано възмутително.
 Може би господарите на организаторите на подобни "фестивали" следващия път ще възхваляват падането под византийско и може би и под турско робство.

 Ново,поредно доказателство,че първите цивилизовани хора-арийците не са родени в Иран или Анатолия, а са родени по нашите български земи на брега на Черно море,получаваме след научното откритие на университета в Копенхаген за първият човек със сини очи,сега и от Йоахим Бургер (Joachim Burger) от авторитетния университет в Майнц ,Германия.Това е удар върху германските досегашни свободни съчинения по въпроса.

През I в. в Мизия е направен голям опит за промяна етническият състав и били преселени общо над 150 000 души. Мярката, изглежда, била насочена към унищожаване на размирните траки.Подмяната на етническия състав на Балканите и в Европа не е откритие на Брюксел,Меркел,Сорос,Юнкер и сие.Има си доста стари  корени:
 С подмяна на етническия състав на населението в Тракия,сегашна Южна България,се занимават и африканските нашественици гърците,особено след като успяват да овлдеят тракийската до тогава Източна Римска империя и Константинопол  в  началото на VII век. 
В случаите когато византийски император овладее райони от Тракия ги опразва от българско население,праща хората ни в Мала Азия и докарва погърчени азиатци от неизветни етноси.
 Накрая Аспарух решава проблема.

Плочата от с. Драгойново, открита в тракийската Петелова могила.

Може да поговорим и за многострадалната ни азбука,на която кой ли не е посягал,кой ли не я е пожелавал?

 Много учени твърдят, че Кирил създава  глаголицата, а самата азбука – кирилица се корени в дълбините на древна България и,че всъщност ученикът на Кирил и Методий,Кримент Охридски има заслуга за възстановяването,популяризирането и разпространението й.


Плоча от Широка лъка.

 Първата цивилизация,писменост и култура както разбрахме произлизат от нашите земи.Най-малко седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица са от времето на траките.
  Основните потоци на миграция на предците ни са на юг и изток към Азия,Месопотамия и Египет, други са към Европа, по р. Дунав,сочат разкопките на редица селища, които се намират в района на днешна Сърбия.
Първичната писменост е подобна на кръглия печат от Караново,плочките от Градешница,
надписите  от Ситово, Езерово, петте надписа от Дуванлий ,надписите от Кьолмен, Александрово, Браничево и четиредесетте надписа от Самотраки.В различни документи от индийски, китайски, арменски, византийски и друг произход, както и от направените множество изследвания, е установено, че древните българи са минали и населявали  района на планината Имеон дн. Памир и Хиндокуш, Таримската котловина и планинската верига Тян Шан.Там,след екологичната катастрофа в Черно море са развили едни от най-древните земеделски цивилизации на Изтока.
 Луций Ариан разказва, че преди идването на Дионис в Индия, местното население било номади непознаващи градове. Според Ариан, Дионис е основателят на древната индийска цивилизация.За похода свидетелстват Филострат,  Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон.
В историята на Индия  има арийско нашествие преди близо 4000 години, което преобразило езика, религията и културата на страната.
 В историята на Индия има и Дионис и тракийски поход и връзка между двете събития е очевидна. 

През 4 век в българските земи  християнският епископ  Урфил - съставя азбука и превежда Библията на "готски". Германия го почита,но в  Германия тази азбука не се използвана никога. Използваме я ние в България, където е съставена, използват я и други страни в  Източна Европа.


Готска кирилица на епископ Урфил.

 Нашият професор в Берлинския университет д-р Ганчо Ценов установява и доказва, че готи и гети  са един и същ народ и това сме ние  българите. Древните  гръцки летописци наричат едно и също население на Балканите ту готи, ту гети, ту българи.


Кирилица.

Преди да станат "славянски", "седемте славянски племена" са седемте готски племена.
От житието на Св. Ерм,владика във Филипополис става ясно коя е първата църква в Европа.


Коптска кирилица от Египет.

 Архимандрит Кирил Рилски знае, че в далечното минало ние сме наричани с името траки: “Никому да не е чудно защо нѣма нашето древно българско племе, което е живлѣо от незапомнени времена в Илирия на Балканския полуостровъ, за неговия миналъ исторически и църковен животъ достатъчни веществени исторически паметници. Това се дължи на вѣковнитѣ врагове на нашето древно българско племе – гърцитѣ, които са се възползвали отъ неблагоприятнитѣ политически обстоятелства на българския народъ, който е попадналъ подъ двойно робство: политическо и духовно, систематически, въ продължение на много вѣкове, сѫ унищожавани всички веществени исторически паметници, които сѫ говорили за историческия и църковен животъ на българитѣ.” “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”, с.5-6.


Руска кирилица.

Архимандрит Кирил Рилски   в “Българската Самостоятелна Църква в Илирия” пише:"Първата християнска църква в Европа е била тази на дедите ни" и “ Когато е дошълъ Св. Апостол Павел на Балканския полуостровъ, заварилъ е древнитѣ илирийски българи, които населявали старата класическа България в Македония като свободни римски граждани и отъ тѣх е основалъ първата християнска църква в Европа (Деяния на Апостолите, XVI глава)“.
 Древнитѣ илирийски българи, които сѫ населявали старата класическа България в Македония, в Илирия, на Балканския полуостровъ, сѫ принадлежали къмъ древнитѣ трако-илирийски племена и са живели в Илирия от незапомнени доисторически времена, като язичници преди Христа, тѣ сѫ имали политическа самостоятелна държава в стара България, въ Македония, но сѫ били завладнѣи от римлянитѣ и сѫ станали свободни римски граждани, които сѫ се ползвали съ всичкитѣ  привилегии, като просвѣтен и културенъ народъ, на римски граждани.“ 
 Това занаят и Паисий и Раковски и проф. Асен Чилинигиров и Юлия Хаджидимитрова,и дуги просветени българи- Петър Георгиев, Андрей Киряков,Мартин Константинов, Александър Мошев.
Проф. Ганчо Ценов е намерил доста доказателства за тази теза,за  ранните църкви пише проф. Асен Чилингиров.Особено ценни са: “Българската църква Изследвания, факти, документи”, “Софийската „Света София“ и нейните изследвания”, “Покръстването на русите и България Изследвания”, “Охридската "Света София" и нейната датировка”. 

Християните приемат, че Рождество и Великден са  част от християнската религия и традиция. Това не е истина,защото и двата празника  въобще не са първично християнски и  двата празника са взаимствани и имат своите корени в тракийските култове,дионисиевите мистерии, в Сатурналиите, в системата за поклонение на Майката-богиня и на Слънцето-бог. 

 Има още едно доказателство за теорията,която подкрепям-че първите арийци са родени по нашите български земи на брега на Черно море.
 ДНК на кости на първите фермери от Иран на около 10 хиляди години,опровергаха иранските и анатолийски корени европейците.
 Черепи и скелети на древните фермери от Иран и извличена от тях ДНК доказаха на учените, че първите арийци не са потомци на древните народи, които са живели в Иран и Анатолия преди  около10 хиляда години, според доклад, публикуван в списание Science.
Йоахим Бургер (Joachim Burger) от университета в Майнц ,Германия и колегите му представиха доказателства, че всъщност европейците не са произлезли от тази група от земеделски производители от гледна точка на генетиката. 
Те изследвали ДНК-то на няколко древни жители на Иран, намерени по склоновете на планините Загрос в едно от най-древните селища на земеделските производители в света.
 До скоро самите учени от Майнц виждаха и искаха да докажат ясна верига на миграции на първите европейци,от централната част на субконтинента, движещ се на запад през Анатолия, близо до бреговете на Черно и Мраморно море, Тракия, Гърция, България и Балканския полуостров.
 С откриването на черепа и костите на древните фермери, които са живели в близост до "плодородния полумесец",считан доскоро,а и все още за родното място на арийците и на човешката/европейска цивилизация, се предполагаше и като се надявал Йоахим Бургер, да бъде короната на всичките му изследвания и потвърждение, че родното място на арийците,на съвременните цивилизовани хора в Европа е Иран и Анатолия.Но не!
 Реалността се оказва съвсем различна - сравнение на ДНК на жителите на Загрос със съвременните европейци и техните предци разкриха,че земеделските производители от земите на съвременен Иран не са предци на европейците. Те са подобни от генетична гледна точка,със съвременните пакистанци, индийци, иранци и афганистанци.

За негово успокоение мога да кажа,че в Иран все още съществуват етнически групи, произлизащи от голямото арийско семейство,подобни на днешните жители на България.Те обаче са част от българите,които се преселили на изток към Средна Азия и остават завинаги там.
Това напълно съответства на теориите на Цицерон в “Същността на боговeте”, за Дионис... покорил Азия и Индия,достигнал и Египет и наречен там Озирис...

 В “Същността на боговeте”, Цицерон пише, че на римляните са известни четири божества с името Дионис... Един Дионис е покорил Индия, друг е ходил до Египет и е наречен там Озирис, трети достига Иберия. Сабазий - Дионис е първоизточник за множество религии:eгипетска,юдейска,гръцка,индийска,римска,християнска,ислям и др.

Еньовден е тракийски орфически празник с корени преди 7-8000 години.


    @@@


Проф. Асен Чилингиров: “Българската църква Изследвания, факти, документи”, “Софийската „Света София“ и нейните изследвания”, “Покръстването на русите и България Изследвания”, “Охридската "Света София" и нейната датировка”. 
 Claudia Bohm: Imitatio Alexandri im Hellenismus, München 1989, ISBN 3-88073-294-9
B. C. McGing: The foreign policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus. Brill, Leiden 1986, ISBN 90-04-07591-7.
 Плиний Стари, The Natural History 7:24
„Mithridates de differentis linguis“, Conrad Gessner, 1555; и „Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde“ mit dem Vater Unser als Sprachprobe in bey nahe fünf hundert Sprachen und Mundarten, Johann Christoph Adelung & Johann Severin Vater, 1806 – 1817, Berlín, Vossische Buchlandlung, 4 volumes. Facsimile edition, Hildesheim-Nueva York, Georg Olms Verlag, 1970.
Jump up ↑ McGing, B. C.. The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus. Leiden, The Netherlands, E. J. Brill, 1986. с. 64.
 Kurdoghlian, Mihran. Badmoutioun Hayots, Volume I. Athens, Greece, Hradaragoutioun Azkayin Oussoumnagan Khorhourti, 1994. с. 67 – 76.
 The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Adrienne Mayor, Princeton University Press, 2010
Jump up ↑ The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus – стр. 11, Brian Charles McGing
 2006 Енциклопедия Британика
Hooper, Finley. Roman Realities. Wayne State University Press, January 1979. ISBN 0814315941.
Jump up ↑ Cicero. Political Speeches. Oxford University Press, 2006-04-20. А History of Rome, LeGlay, et al. 100
Тхэ Last King, Michael Curtis-Ford (2005) ISBN 0-312-93615-X
Justin, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus (M. Iuniani Iustini epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi)
  Тракийското присъствие на Британските острови и Галия намираме в “Leabhor Gabhala Eirenn”.
 Артефакти  от Тракия са намерени във Франция и Ирландия от времето на цар Кир –VI век преди Христа и описано в  Encyclopaedia Britannica.
 Maenchen-Helfen, S. 77.
 http://www.boudicca.de/jordanes3-e.htm
 Златарски, Васил. История на Българската държава през Средните векове, т.1, ч.1. Академично издателство „Марин Дринов“, 1994, [1918]. ISBN 954-430-298-0. с. 79 – 80.
Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250, Florin Curta, Cambridge University Press, 2006, ISBN 0521815398, p. 78.
Натионс and Nationalism: A Global Historical Overview, Guntram H. Herb, David H. Kaplan, ABC-CLIO, 2008 ISBN 1851099085, p. 570.
 Никифор, патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий. София, Зограф, 1997.
 Таврика в эпоху раннего средневековья: салтово-маяцкая культура, Igor Avenirovich Baranov, Nauk. dumka, 1990, стр. 146.
Д-р Стефан Гайд и акад. Цветан Гайдарски-Тракийските Хроники.
 Constitutional Law of 2 EU Member States: Bulgaria and Romania: the 2007 Enlargement C. A. J. M. Kortmann, J. W. A. Fleuren, Wim Voermans, Evgeni Tanchev, Martin Belov, Cristian Ionescu, Kluwer, 2008, ISBN 9013056350, p. I-4.
Секретс of the World's Undiscovered Treasures, Lionel & Patricia Fanthorpe, Dundurn, 2009,
 История на българите в 8 тома.Редактор Георги Бакалов,
 Йоан Никиуски, Chronicle
 История СССР с древнейших времен до наших дней. Т. I. Москва, 1966.
Златарски, Васил. История на Българската държава през Средните векове, т.1, ч.1. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Марин Дринов“, 1994, [1918].
Рашев, Рашо. Прабългарите през V-VII век. Трето издание. София, Орбел, 2005. ISBN 954-496-073-2. с. 57.
 Комар, О. В.. Ранние хазары в Северном Причерноморье (постановка проблемы). // Восточноевропейский журнал 3 (4). 2000. с. 16 сл.
Даниэль Ziemann: Vom Wandervolk zur Großmacht: die Entstehung Bulgariens im frühen Mittelalter. Köln u.a. 2007, S. 95ff.
 Рашев, Рашо. Прабългарите през V-VII век. Трето издание. София, Орбел, 2005. ISBN 954-496-073-2. с. 30.
Приск, Византийска история; превод на английски от Джон Бъри
Николаев В. В., „История предков чувашей. XXX в. до н.э. – XV в.н.э.“, Чебоксары, 2005.
Ирник и Ернах;
Протобългари;
Атила и третият му син Ирник;
История на българите Константин Иречек;
Скритата имперска история на българите;
Otto Maenchen-Helfen, Die Welt der Hunnen. Wiesbaden 1997
Christopher Kelly, Attila the Hun. Barbarian Terror and the Fall of the Roman Empire. London 2008.
Говори се за идването на народ болги от Тракия - “  ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” -Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299.
Jochen Fornasier, Burkhard Böttger: Das Bosporanische Reich. Zabern, Mainz 2002. ISBN 3-805-32895-8
Christo Danoff: Bosporanum regnum In: Der kleine Pauly, Bd. 1 (1964), Sp. 931ff.
David MacDonald: An Introduction to the History and Coinage of the Kingdom of the Bosporus, Classical Numismatic Group, 2005.
Herrscher und Münzen des Bosporanischen Reiches
Rare and Unique Coins of Bosporan Kingdom;
 Траките имат велика история в Индия и Луций Ариан пише, че тракиецът Дионис е създателят на цивилизацията в Индия -“Anabasis Alexandri”, VII.viii. Походът на Дионис е споменат и от Павзаний – “Описание на Гърция”-Х.29.
Цицерон в труда си “За Същността на Боговете” пише за влиянието на Дионис в Азия “De Natura Deorum”, III. 21- 23.
Походите на траките на Дионис в Индия е описан и от Страбон -“Geography” III.v.6, и от Хигиний във “Fabulae” -191, а и Плиний Стари в “Historia Naturalis, VI.69 и в Dionyssiaca, XII.19.

Боспорското царството и Понтика на тракийския Цар Митридат VI Евпатор Дионис,Атила и Ирник от рода Дуло и Велика България.

Ново доказателство,че първите арийци са родени по нашите български земи на брега на Черно море.

Сабазий/ Дионис и Орфей са първоизточник за много религии.вторник, 20 юни 2017 г.

Какво искат да бъдат германците,колония на САЩ или лидер на континент с въоръжени сили?

 Германия и подопечният й ЕС са подложени на  редица сложни предизвикателства: безкомпромисният Китай,САЩ на Доналд Тръмп, Русия на Владимир Путин,Турция на Реджеп Тайип Ердоган, тероризма, безпрецедентния приток на мигранти, безработицата, популизма и Брекзит.
Планът на Меркел и Макрон изглеждаше да се дадат   две или три години,  на Франция да извършва структурни икономически реформи, Германия да се погрижи за засилването на  европейската финансова солидарност и на инвестиционните механизми. Очакваше се Берлин да приеме своята нова роля в областта на външната политика, сигурността и отбраната. По последната точка се появиха пукнатини и разнобой между Националния комисар на отбраната на Германия и Германския министър на отбраната. Създаване на единна армия на страните от ЕС - е неизбежна,съобщи Националния комисар на отбраната на Германия Ханс-Петер Бартелс, пише The Telegraph.
"Рано или късно европейската армия ще бъде създадена. Ние не искаме да вървим по тясно национален път. Нито в Германия,нито в Холандия,нито Чехия или Италия, каза Бартелс.
The Telegraph  отбелязва,че в момента Холандия и Германия вече са  обединили към някои звена на въоръжените си сили, както и Чешката република и Румъния са заявили интерес към този проект.

Абсолютно противоположно мнение изказа германския министър на отбраната Урсула фон дер Лайен.
Германия не иска единна армия на ЕС.В интервю за местната медийна група Funke, цитирана от inews тя отбеляза, че това е невъзможно да се случи,обаче нищо не пречи, а даже е и задължително, въоръжените сили на държавите членки да продължат да координират действията си и да достигнат по-сериозно взаимодействие в това отношение. "Единна европейска армия няма да има. Ще останат въоръжените сили на отделните европейски държави. Националните парламенти ще решават сами в какви мисии и операции ще вземат участие техните военнослужещи", обясни тя.
 Фон дер Лайен подчерта и че Европейският съюз по никакъв начин няма да се превръща в конкурент на НАТО. Тя обясни, че ЕС обединява своите военни средства, от което следва, че трябва да има по-голяма координация както между самите тях, така и с гражданските средства, като например инвестициите в развитието, сигурността и стабилността. Тя отбеляза, че първата сериозна крачка в тази посока ще бъде създаването на европейски команден център в Брюксел.

Ясно е на всички,че без собствена армия Европейският съюз няма тежест на фона на Китай, САЩ и Русия.
 Това написа и Spiegel:" ЕС не прави впечатление на общност, държаща своята съдба в ръцете си.Европейският съюз няма тежест на фона на Китай, САЩ и Русия."
Обсъждането на общи европейски теми в Германия завършва с извод: на другите държави не трябва да се разчита, нужни са строги правила, твърд контрол и сурови наказателни мерки.От гледна точка на Германия отговорът бил ясен: Гърция не икономисва достатъчно, Франция и Италия провеждат малко реформи, Източна Европа не проявява достатъчно солидарност по отношение на бежанците, а Великобритания изобщо излиза от ЕС.

На срещата на G20 през юли в Хамбург ще бъде обсъждана новата стратегия на ЕС. „На фона обаче на свръхдържавите Китай, САЩ и Русия европейците правят лековато впечатление” – твърди немското списание. След 60 г. от основаването си Евросъюзът изглежда „разпокъсан отвътре и слаб отвън”, продължава Der Spiegel.   Според автора, причината за проблемите на Европа са в това, че тя досега не премина към държавност и на това пречи не само Германия. Нейната позиция е помрачена от недоверие по отношение на партньорите в ЕС затова в сегашната криза Берлин настоява на твърди механизми за наблюдение и санкции, които трябва да удържат страните от ЕС в руслото на единен курс.

 Германия има за цел да спаси европейската конструкция,чрез по-малко ангажименти и туширайки евроскептицизма.
 България и другите бедни и малки няма как да неутрализираме опита за „бягство от отговорност на богатите мишки". Евроинтеграцията бе подменена с евробюрокрация,идеята за единна Европа губи подкрепа сред богатите,ЕС загуби основните си ценности-мирното развитие на континента и просперитета на гражданите. Меркелско-Юнкерската Европа на много различни скорости е федерална Европа,само за богатите.
 Изоставащите нямало да бъдат спирачка" за  развитие.Както и до сега никой няма да ни пита, и ще бъде "Както кажат началниците".
 Солидарността изчезна,а нарастващите неравенства вътре и между  страните  дестабилизират и не водят към нищо добро.

Румен Радев покани президента на Руската Федерация Владимир Путин да посети България по повод навършването на 140 години от края на Руско-турската война от 1877-1878 г. и Освобождението на България.

Забранената писменост на България.


Продължавам да искам импийчмънт на Юнкер и цялата му ЕК за визите със САЩ. 

Невъобразима наглост от Вашингтон спрямо Европа.

САЩ губят войната в Сирия.

Шанхайската организация за сътрудничество, ШОС прие Индия и Пакистан и стана най-голямата организация в света.

Меркел разбива единството на Съединените американски щати.

Джордж Сорос "дал указания" на еврокомисари в Брюксел.

„Шиитският полумесец“ или „Пътят на Иран към Европа".

Българските държави от 6 век пр.н.е. до Кънас Ювиги Кубрат.

18 страни от ЕС, партньори в Алианса и Канада отказват провеждането на среща на върха на НАТО в Турция. 

Аз, искам импийчмънт на Юнкер и цялата Европейска комисия.

Сказание от българския епос на Император Атила от рода Дуло.

Арийската връзка-Тракия,Мизия,Персия и България?


Румен Радев покани президента на Руската Федерация Владимир Путин да посети България по повод навършването на 140 години от края на Руско-турската война от 1877-1878 г. и Освобождението на България.

Румен Радев покани президента на Руската Федерация Владимир Путин да посети България по повод навършването на 140 години от края на Руско-турската война от 1877-1878 г. и Освобождението на България.


Държавният глава Румен Радев отправи покана към президента на Руската Федерация Владимир Путин да посети България.
Държавният глава Румен Радев поздрави в телефонен разговор президента на Руската Федерация Владимир Путин и руския народ по повод отбелязването на Деня на Русия – 12 юни. По време на двадесетминутния разговор, който се проведе по инициатива на българския президент, беше отбелязана дълбоката историческа и духовна връзка между българския и руския народ.
По повод навършването на 140 години от края на Руско-турската война от 1877-1878 г. и Освобождението на България, българският държавен глава отправи покана към своя руски колега да направи официално посещение в  страната ни през 2018 г. Президентът Путин благодари за поканата и я прие, като точната дата на визитата предстои да бъде уточнена. Руският президент благодари на президента Радев и за приноса му за развитието на двустранните отношения.
По инициатива на руския президент беше направен преглед на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, както и в сферата на енергетиката, и беше изразено общо желание за тяхното последващо развитие и задълбочаване без да бъдат политизирани и на основата на взаимна изгода.

Първоначалната информация за разговора между Радев и Путин беше обявена от пресслужбата на Кремъл около 22 ч. на 19 юни. От президентската администрация на Путин обръщат внимание, че разговорът е проведен по инициатива на българската страна.
"Потвърдена е взаимната заинтересованост от развитието на руско-българското сътрудничество в различни сфери, включително енергийната", се казваше в съобщението на Кремъл, без да се анонсират допълнителни детайли.От пресслужбата на Румен Радев обаче акцентират, че прегледът на двустранното търговско икономическо сътрудничество, както и в сверата на енергетиката, е направен "по инициатива на руския президент".
"Беше изразено общо желание за тяхното последващо развитие и задълбочаване без да бъдат политизирани и на основата на взаимна изгода", се казва в позицията на "Дондуков" 2.

Последното посещение на Путин в България беше през ноември 2010 г.
През март 2017 г. руският посланик Алексей Макаров проведе среща с президента Румен Радев, след която определи като "теоретична" възможността Путин да пристигне в София по случай годишнината от 3 март 1878 г.

Смешниците от УС на Атлантическия съвет на България бяха активирани доста по-рано.Те са
 Антоний Гълъбов – съпредседател,  Димитрин Вичев – съпредседател,  Александър Йорданов, Атанас Славов, Георги Мишев,  Георги Цветков,  Евелина Келбечева,  Методи Андреев, Момчил Дойчев,  Олена Коцева,  Съби Събев,ореваха кочинката си:"Атлантическия съвет на България: Путин няма работа у нас на 3 март 2018 г."
Новата организация " Атлантическия съвет на България" си поставя като основна цел укрепване на ролята на България в ЕС и НАТО.

Истеричните русофоби,вчера се превърнаха във ярки защитници на "българския етнически произход" на Кирил и Методи,но и част от честните патриоти бяха подведени от активното мероприятие на опозоционера Карпов.

Забранената писменост на България.


Продължавам да искам импийчмънт на Юнкер и цялата му ЕК за визите със САЩ. 

Невъобразима наглост от Вашингтон спрямо Европа.

САЩ губят войната в Сирия.

Шанхайската организация за сътрудничество, ШОС прие Индия и Пакистан и стана най-голямата организация в света.

Меркел разбива единството на Съединените американски щати.

Джордж Сорос "дал указания" на еврокомисари в Брюксел.

„Шиитският полумесец“ или „Пътят на Иран към Европа".

Българските държави от 6 век пр.н.е. до Кънас Ювиги Кубрат.

18 страни от ЕС, партньори в Алианса и Канада отказват провеждането на среща на върха на НАТО в Турция. 

Аз, искам импийчмънт на Юнкер и цялата Европейска комисия.

Сказание от българския епос на Император Атила от рода Дуло.

Арийската връзка-Тракия,Мизия,Персия и България?

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.